Be part of one of the biggest startups ecosystem worldwide

Join!

Be part of one of the biggest startups ecosystem worldwide

Join!

HBI-IT

Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội, tên Tiếng Anh là Hanoi Innovative Business Incubator of Information Technology, viết tắt: HBI-IT, được thành lập theo Quyết

Accelerator/Incubator , Vietnam, Clean Technology IT,

Follow
  • Business Overview

    Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội, tên Tiếng Anh là Hanoi Innovative Business Incubator of Information Technology, viết tắt: HBI-IT, được thành lập theo Quyết

Founders

Share HBI-IT in your networks

Changes saved

//